10 Μαρτίου 2012

Οι κουτοπονηριές με τις εταιρείες στοιχημάτων του κύριου Οντόνι


Με το νόμο 4002 άρθρο 50 &12 ο νομοθέτης ορίζει ότι μια ευρωπαϊκή εταιρία για να μπει στο μεταβατικό στάδιο μέχρι την αδειοδότηση θα πρέπει να πληρώσει το 30% από τα μεικτά της κέρδη στις περιόδους 2010 και 2011. Ν. 4002 αρρθρο 5012. Εταιρείες παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου που είναι νόμιμα εγκατεστημένες σε κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου και κατέχουν σχετική νόμιμη άδεια λειτουργίας και παροχής ...
 τέτοιων υπηρεσιών, μπορούν να συνεχίσουν την παροχή υπηρεσιών στη μεταβατική περίοδο μέχρι την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού που διέπουν το διαδικτυακό στοίχημα και τη χορήγηση των σχετικών αδειών μόνον εφόσον υπαχθούν αμέσως και οικειοθελώς στο φορολογικό καθεστώς των άρθρων 45 έως 50 του νόμου αυτού, αναδρομικά στο πλαίσιο του άρθρου 78 παρ. 2 του Συντάγματος. Κάθε σχετική λεπτομέρεια καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η εφαρμογή της παραγράφου αυτής δεν θίγει τη σχετική αποκλειστική δικαιοδοσία του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο αυτόν και δεν προδικάζει την παροχή άδειας κατά το άρθρο 45.


Η Sportingbet, που στην Ελλάδα διαχειρίζεται ο Ομιλος Οντόνι για να εισέλθει στην αγορά σύμφωνα με εκτιμήσεις θα έπρεπε να καταβάλει στο Δημόσιο περισσότερα από 25 εκατ. ευρώ. Και ήταν εύκολο να διαπιστωθούν τα μεικτά κέρδη από ένα έλεγχο των αποτελεσμάτων της CENTRIC , που είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο. Ο Οντόνι για να μην καταβάλει αυτό το μεγάλο ποσό αλλά και για να συνεχίσει τις δραστηριότητες της Sportingbet στον ελληνικό χώρο κατέθεσε αίτηση για προσωρινή αδειοδότηση μέσω της SPORTINGODDS.COM , που είναι θυγατρική της SPORTINGBET Και κατέβαλε για φόρους μερικές χιλιάδες ευρώ.


Και αυτή η περίεργη ιστορία αποδεικνύεται ως εξής:
A προσπαθήσεις να μπείς στο site της SPORTINGODDS.COM τότε αμέσως μεταφέρεσαι στο site της SPORTINGBET.COM. Αποτέλεσμα η SPORTINGBET να συνεχίζει την δραστηριότητα της στην Ελλάδα χωρίς να καταβάλει τα 25 εκ. ευρώ. Αντίθετα μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρίες WILLIAMHILL, LANDBROKES, BWIN, BET365 απέφυγαν τέτοια τεχνάσματα και δεν προσέφυγαν για άδεια γνωρίζοντας ότι αυτό είναι παράνομο.


από το parapolitika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...