6 Φεβρουαρίου 2012

Μεγάλη φούσκα στ' ακίνητα.

Σε καθεστώς... χρεοκοπίας για το 2012 και πιθανότατα και για τα επόμενα δύο χρόνια, θα βρίσκεται η αγορά ακινήτων, σύμφωνα με τους ειδικούς, που εμφανίζονται εξαιρετικά απαισιόδοξοι για έξοδο από την ύφεση. Τουλάχιστον 200.000 σπίτια είναι απούλητα στην Ελλάδα και λόγω της απουσίας αγοραστικού ενδιαφέροντος το απόθεμα αυτό αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη πληγή της κτηματαγοράς. Σύμφωνα με την τελευταία οικονομική συγκυρία για το πρώτο εξάμηνο 2012 που διενήργησε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών υπό την επιμέλεια του καθηγητή, Επ. Πανά και είναι απαντήσεις που δίνουν οι ειδικοί του κλάδου:
Οι τιμές των ακινήτων στην Ελλάδα είναι υπερτιμημένες από 10% έως 30% σε σχέση με τα θεμελιώδη μεγέθη της οικονομίας.
Ξεπερνούν τις 200.000 τα απούλητα σπίτια, παλαιά και νεόδμητα σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα, μάλιστα, με έρευνα της Εθνικής Τράπεζας που παρουσιάστηκε σε ημερίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Εκτιμητικής στη Θεσσαλονίκη, ο αριθμός υπερβαίνει τις 160.000 για τα νεόδμητα και μέχρι πέντε χρόνια σπίτια. Η κάθετη πτώση της ζήτησης κατά 75% δεν βοηθά στην απορρόφηση των απούλητων σπιτιών.
Το 55,2% πιστεύει ότι η κρίση θα διαρκέσει 2-3 χρόνια. Το 32,8% έως 2 χρόνια, το 1,5% λιγότερο από έξι μήνες, το 7,5%, ένα χρόνο και το 3% από 6 έως 9 μήνες. Δηλαδή, περίπου 9 στους 10 ειδικούς (88%) εκτιμούν ότι η κρίση στην κτηματαγορά έχει τουλάχιστον 1-3 έτη.
Στην ερώτηση αν θα υπάρξει μείωση των τιμών, το 76,1% πιστεύει ότι θα υπάρξει σχετική μείωση και το 17,9% ότι θα έχουμε απότομη μείωση.
Το 32,4% πιστεύει απόλυτα ότι το χάος στα ακίνητα συνδέεται με την κρίση, το 36,8% μάλλον το πιστεύει, το 10,4% είναι ουδέτερο και το 14,7% δεν το πιστεύει.
Υφεση
Σύμφωνα με την Ειρ. Αποστολίδου, στέλεχος της Εθνικής που μίλησε στην ημερίδα του ΕΛΙΕ, εκτιμάται ότι η ύφεση θα διαμορφωθεί το 2011 στο 5,9% και θα περάσει σε θετικό έδαφος το τελευταίο τρίμηνο του 2012 (0,4%). Συνολικά, το 2012 η ύφεση θα είναι 2,7% και το 2013 θα υπάρξει θετικός ρυθμός ανάπτυξης 1,7%.
Ταυτόχρονα, διαπιστώνει μεγάλη μείωση του συνολικού διαθέσιμου εισοδήματος κατά 25% (από το 2009) που θα συνεχιστεί και το 2012, εκτόξευση της ανεργίας σε ποσοστά υψηλότερα του 20% στα τέλη του 2012 και η μείωση του μέσου μισθού ανά εργαζόμενο θα περιοριστεί επιπλέον κατά 5% το 2012. Από τα παραπάνω εξάγεται το συμπέρασμα ότι η συνεχιζόμενη υποχώρηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, σε συνδυασμό με το μεγάλο απόθεμα απούλητων νεόδμητων κατοικιών, θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη αρνητική πίεση κατά το μεγαλύτερο μέρος του 2012.
Σύμφωνα με τον ορκωτό εκτιμητή, Χαρ. Χαραλαμπόπουλο, «η προσφορά ακινήτων είναι τεράστια και η ζήτηση πολύ περιορισμένη έως και ανύπαρκτη» για να συμπληρώσει πως «όσοι διαθέτουν ακίνητα θέλουν να τα ξεφορτωθούν εξαιτίας της υπερφορολόγησής τους και αντίστοιχα, για τον ίδιο ακριβώς λόγο, κανείς δεν θέλει να αγοράσει». Από τα συμπεράσματα της ημερίδας προκύπτει περαιτέρω διορθώσεις τιμών κι ακόμη πιο δύσκολοι? καιροί το 2012 στην κτηματαγορά. Οπως αναφέρει το στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας, Α. Βασιλείου, το ποσοστό 75% πτώσης την τελευταία πενταετία στην κατασκευαστική δραστηριότητα συμπληρώνεται από τις 55.000 χαμένες θέσεις εργασίας μόνο στη Θεσσαλονίκη.
Στοιχεία
Αναφερόμενος ειδικότερα στην κτηματαγορά της Βορείου Ελλάδας, ο κ. Χαραλαμπόπουλος επικαλούμενος και στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη σχετική ημερίδα του ΕΛΙΕ το πρωί του Σαββάτου, υποστήριξε ότι για το διάστημα 2008-2011 στη Θεσσαλονίκη καταγράφηκε κάμψη των τιμών στα ακίνητα, η οποία κυμαίνεται από 20% έως και 30%. Αντίστοιχα, στην έκδοση οικοδομικών αδειών η μείωση προσεγγίζει το 80%, το 2011 έναντι των επιδόσεων του 2005, ενώ βραδύτερους ρυθμούς μείωσης τιμών εμφανίζει η αγορά οικοπέδων.
Ανάλογη εικόνα και στην περιοχή της Θράκης, με τις οικοδομικές άδειες για το 2010 να είναι αριθμητικά μειωμένες κατά 40%-50%, σε σχέση με το 2007, γεγονός που είχε ως συνέπεια να συρρικνωθεί κατά 40% έως 70%, και η επιφάνεια των νέων οικοδομών.
Τη μεγαλύτερη αντίσταση στην περιοχή παρουσιάζει ο νομός Ξάνθης και τη μικρότερη ο νομός Ροδόπης, ενώ όσον αφορά στις τιμές, στην Κομοτηνή και την Ξάνθη ξεκινούν από 1.100 ευρώ έως 1.500 ευρώ το τ.μ. και στην Αλεξανδρούπολη από 1.200 έως 2.000 ευρώ το τ.μ.
Στη Θεσσαλία οι αντοχές είναι μάλλον ισχυρότερες, καθώς οι ζητούμενες τιμές νεόδμητων κατοικιών παρέμειναν σχετικά σταθερές το 2011. Νέες κατασκευές δεν ανεγείρονται, γεγονός που αποτυπώνεται στην κάθετη πτώση του αριθμού των αδειών, αλλά και στο ό,τι η κατανάλωση μπετόν έχει υποχωρήσει 45% έναντι του 2010.
Η αγορά σε αριθμούς
Σχεδόν 9 στους 10 πιστεύουν ότι η κρίση στην κτηματαγορά συνδυά- ζεται με την οικονομική κρίση.
Οι μεταβιβάσεις στα συμβο- λαιογραφικά γρα- φεία έχουν υποχω- ρήσει κατά 80% σε σύγκριση με το 2010 και το 2011.
Αύξηση ανεργίας, αυστηρά κριτήρια τραπεζικής χρηματοδό- τησης, συρρίκνω- ση διαθέσιμου εισοδήματος και το 2013 και τεράστιο απόθεμα, συνηγορούν σε συνέχιση της κρίσης.
Οι κατασκευαστές λένε ότι δεν είναι υπερτιμημένα τα ακίνητα, καθώς πλέον αναγκάζονται να πουλάνε σε τιμές χαμηλότερες από το κόστος κατασκευής.

Ημερησία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...