17 Φεβρουαρίου 2012

Η διαφθορά πλήττει την ζωή των Ελλήνων.

Sporos:Ας είναι καλά τα παιδιά στην Βουλή,τόσα χρόνια μάθημα μας έκαναν πάνω στην διαφθορά.Τώρα πλέον νιώθουμε "καθηγητές" στο συγκεκριμένο αντικείμενο!

Σκληρές απαντήσεις για το μέγεθος της διαφθοράς στην Ελλάδα, πού είναι πιο διαδεδομένη και γιατί δεν αντιμετωπίζεται, έδωσαν οι Ελληνες στο πλαίσιο έρευνας του Ευρωβαρόμετρου. Το 98% των ερωτηθέντων θεωρεί τη διαφθορά μείζον πρόβλημα για τη χώρα και τους Ελληνες βουλευτές πιο διεφθαρμένους από τους εφοριακούς, γιατρούς και εργαζομένους στις πολεοδομίες.


Στη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών αυξήθηκε το επίπεδο της διαφθοράς στην Ελλάδα, σύμφωνα με το 56% των ερωτηθέντων, ενώ 35% εκτιμά ότι παρέμεινε στα ίδια επίπεδα και μόλις το 7% θεωρεί ότι μειώθηκε. Μάλιστα, το 79% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι επηρεάζεται η καθημερινή του ζωή από τη διαφθορά, ποσοστό σχεδόν τριπλάσιο απ’ ό,τι στην Ε.E. (29%). Σε ποσοστό 15% οι ερωτηθέντες Ελληνες απάντησαν ότι τους ζητήθηκε προσωπικά ή περίμεναν απ’ αυτούς να δωροδοκήσουν, ποσοστό που πανευρωπαϊκά μειώνεται στο 8%. Ο πλέον διεφθαρμένος τομέας στην Ελλάδα θεωρείται η πολιτική (όπως και πανευρωπαϊκά) και ιδιαίτερα οι βουλευτές, καθώς το 78% των ερωτηθέντων τούς θεωρεί ότι δωροδοκούνται και ότι καταχρώνται την εξουσία που διαθέτουν για προσωπικό τους όφελος, ενώ υψηλή θεωρείται η διαφθορά πολιτικών που δραστηριοποιούνται σε τοπικό (68%) και περιφερειακό επίπεδο (66%). Αλλοι εργαζόμενοι που θεωρούνται ιδιαιτέρως διεφθαρμένοι είναι όσοι εργάζονται στον τομέα της δημόσιας υγείας (75%), στις πολεοδομίες (64%), στα τελωνεία (63%), επιθεωρητές (στους τομείς της υγείας, των τροφίμων, των κατασκευών κ.λπ.), υπάλληλοι που εγκρίνουν δημόσιους διαγωνισμούς (62%), εργαζόμενοι στη Δικαιοσύνη (58%) και αστυνομικοί (50%), ενώ οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα δεν θεωρούνται ιδιαίτερα διεφθαρμένοι (26%).
Βασικοί υπεύθυνοι για την ύπαρξη της διαφθοράς θεωρούνται στην Ελλάδα οι πολιτικοί (57%), οι οποίοι κατηγορούνται ότι δεν κάνουν αρκετά για να την καταπολεμήσουν. Δεύτερος βασικός λόγος για την ύπαρξη της διαφθοράς (43%) θεωρείται η απουσία πραγματικής τιμωρίας (μικρές ποινές ή μη δίωξη) και η αδιαφάνεια στις δημόσιες δαπάνες (43%). Ακολουθεί η μη εφαρμογή της νομοθεσίας (37%), η ευνοιοκρατία και ο νεποτισμός σε σχέση με διορισμούς στον δημόσιο τομέα (30%). Οι Ελληνες πολίτες εμφανίζονται ιδιαίτερα δυσαρεστημένοι με το καθεστώς που διέπει τη χρηματοδότηση των κομμάτων καθώς σε ποσοστό 91% θεωρούν ότι τα οικονομικά τους ούτε ελέγχονται επαρκώς ούτε ότι υπάρχει διαφάνεια. Ποσοστό 81% των ερωτηθέντων θεωρεί την κυβέρνηση βασική υπεύθυνη για την πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς, ενώ ποσοστό 61% των Ελλήνων θεωρεί ότι είναι ευθύνη των ίδιων των πολιτών και το 58% θεωρεί ότι είναι ευθύνη των εισαγγελικών αρχών και των δικαστηρίων.
Από τους θεσμούς και τις Αρχές που εμπιστεύονται περισσότερο οι Ελληνες για την καταγγελία της διαφθοράς, τα υψηλότερα ποσοστά συγκεντρώνουν οι εισαγγελικές αρχές και τα δικαστήρια (39%), η αστυνομία (38%) και ο Συνήγορος του Πολίτη (32%). Καμία Αρχή δεν εμπιστεύεται το 12% των ερωτηθέντων (Ε.Ε. 6%).

από την Καθημερινή


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...