17 Ιανουαρίου 2012

Μεγάλη ευκαιρία καριέρας στο δημόσιο!Προκήρυξη 994 θέσεων ελεγκτών από το υπουργείο Οικονομικών.

Στην άμεση κάλυψη 994 θέσεων ελεγκτών που θα επιφορτιστούν με την βεβαίωση και αναγκαστική είσπραξη οφειλών και προστίμων προκειμένου να αυξηθούν τα Δημόσια έσοδα προχωρά το υπουργείο Οικονομικών.

Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών κ. Ευάγγ. Βενιζέλου ορίσθηκαν τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού που θα αξιολογήσουν τους ενδιαφερομένους να καταλάβουν τις θέσεις Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους.Σημειώνεται πως με προκήρυξη - πρόσκληση που έχει ήδη υπογράψει ο υπουργός Οικονομικών έχει καλέσει τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά για την επιλογή Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους στις εφορίες και τα ελεγκτικά κέντρα του Νομού Αττικής πλην του ΣΔΟΕ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι υπάλληλοι όλων των κλάδων του Υπουργείου Οικονομικών, κατηγορίας Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ενώ δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι υπάλληλοι που έχουν τιμωρηθεί ή έχει ασκηθεί και εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη, για οποιοδήποτε παράπτωμα ή ποινική δίωξη (παρ. 5 άρθρου 4 ν. 3943/2011) ή συμπληρώνουν το όριο ηλικίας ή το χρόνο υπηρεσίας για συνταξιοδότηση μέσα στην επόμενη τριετία από την ημερομηνία επιλογής.

Ποσοστό 25% επί των προκηρυσσομένων θέσεων θα καλυφθεί από υπαλλήλους με εμπειρία σε ελεγκτικά καθήκοντα. Ως προηγούμενη εμπειρία νοείται η άσκηση ελεγκτικών καθηκόντων για διάστημα που υπερβαίνει συνολικά τα 3 έτη.

Η Ειδική Επιτροπή θα διενεργήσει ειδική γραπτή εξέταση για τη διαπίστωση των θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, που απαιτούνται για τις θέσεις των Ελεγκτών, καθώς και της ευχέρειας εφαρμογής αυτών, με το σύστημα των πολλαπλών απαντήσεων για τρεις, τουλάχιστον, ερωτήσεις σε κάθε γνωστικό αντικείμενο, και συγκεκριμένα: α) φορολογικά αντικείμενα, β) λογιστική και γενικές αρχές Αστικού και Εμπορικού Δικαίου, γ) γενικές αρχές διοικητικού δικαίου και δ) Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).

Οι επιτυχόντες στη γραπτή δοκιμασία, θα υποβληθούν σε προσωπική συνέντευξη από την Ειδική Επιτροπή, προκειμένου η τελευταία να διαμορφώσει γνώμη για την προσωπικότητα και την ουσιαστική, εν γένει, ικανότητα αυτών για την επιτυχή άσκηση των ειδικών καθηκόντων της θέσης (όπως, κύρος, οξυδέρκεια, ευφυΐα, υπηρεσιακός ζήλος κλπ.).

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν, με νεότερη απόφαση, στο άμεσο χρονικό διάστημα για τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής της γραπτής δοκιμασίας, καθώς και τον τόπο και το χρόνο της συνέντευξης τους από την Ειδική Επιτροπή.nonews-news.blogspot

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...