17 Φεβρουαρίου 2012

Πέρασε η ACTA χωρίς να ενημερωθεί το Κοινοβούλιο.

Ερώτηση Γ. Κοντογιάννη προς τον Υπουργό Πολιτισμού για την υπογραφή από την Ελλάδα της Εμπορικής Συμφωνίας για την Καταπολέμηση της Παραποίησης (ACTΑ)
Στις 26 Ιανουαρίου αντιπρόσωπος της Ελλάδας συνυπέγραψε τη συμφωνία ACTA (Εμπορική Συμφωνία για την Καταπολέμηση της Παραποίησης), χωρίς να έχει προηγηθεί συζήτηση στη Βουλή ή γενικότερα οποιοσδήποτε δημόσιος διάλογος. Είναι χαρακτηριστικό είναι πως η συγκεκριμένη συμφωνία, της οποίας η διαπραγμάτευση έγινε από εντεταλμένους και όχι αιρετούς, που υπογράφτηκε από αντιπροσώπους και όχι από κοινοβούλια, δεν έχει συζητηθεί δημόσια σε καμία περίπτωση.

Η ACTA έχει προκαλέσει τεράστιες αντιδράσεις σε όλο τον κόσμο αφού σύμφωνα με τους επικριτές της είναι αντιδημοκρατική, καθώς επηρεάζει αρνητικά την ελεύθερη έκφραση στο μεγαλύτερο βήμα που υπήρξε ποτέ, το διαδίκτυο, προσπαθώντας να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των εταιριών παραγωγής πολιτισμικού υλικού. Τα σημεία τα οποία συγκεντρώνουν την παγκόσμια κριτική είναι τα εξής:
1. Η ACTA επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου να ενεργούν ως επιβλέποντες κάθε δραστηριότητας των χρηστών, αφού οι ίδιοι θα είναι υπόλογοι για τις πράξεις τους, προκαλώντας έτσι πρωτοφανή λογοκρισία στο μέχρι τώρα δημοκρατικότερο βήμα.
2. Η ACTA δίνει τεράστια δύναμη στις εταιρείες παραγωγής και εμποδίζεται η ανάδειξη νέων καλλιτεχνών και ανεξάρτητων προσπαθειών που γνωρίζει πρωτοφανή ανάπτυξη λόγω της ελευθερίας που προσφέρει μέχρι στιγμής το διαδίκτυο.
3. Λόγω της αόριστης φύσης της ACTA θα μπορούν οι εταιρείες να σταματούν τη διανομή φαρμάκων γενικής χρήσης, ακόμα και τη χρήση ορισμένων σπόρων για καλλιέργειες.
4. Εφ' όσον εφαρμοστεί η ACTA, τόσο η Ελλάδα αλλά και όλοι οι συνυπογράφοντες δεν θα μπορούν να τροποποιήσουν τους νόμους τους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
5. Η ACTA έχει τη δυνατότητα να τροποποιεί τον...εαυτό της. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 36 προβλέπεται ότι δημιουργείται η «Επιτροπή για την ACTA», που θα μπορεί κατά βούληση να αλλάζει μέρη της συνθήκης.

από το dimsim.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...